2019 - Gegevensbank met beroepsmatige blootstellingsgrenswaarden in België en de naburige landen

Hoofdthema

2019 Gegevensbank met beroepsmatige blootstellingsgrenswaarden in België en de naburige landen.

Timing

2018-2019

Opdrachtgever

Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DiOVA)

Onderzoeksteam

Blaude Marie-Noelle, Sciensano
Fierens Sébastien, Sciensano

Onderzoeksopzet

Dit rapport begeleidt de deliverable in het kader van de overeenkomst gesloten tussen de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP), dat sinds april 2018 Sciensano heet.

De opdracht bestond erin om in een excelbestand een lijst aan te leggen van chemische agentia waarvoor er in België en drie buurlanden, Nederland, Frankrijk en Duitsland, een grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling bestaat.

Resultaten

In de eerste fase van het project moest elke invoer niet alleen de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling in de verschillende landen bevatten maar ook de classificatie geharmoniseerd volgens de CLP-verordening en de aanvullende nationale classificaties.

In de tweede fase van het project is er bijkomende informatie (op basis waarvan de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling zijn vastgelegd en residuele risico’s) in de gegevensbank ingevoerd, voor sommige invoeringen als prioritair beschouwd door de opdrachtgever.

Op 23 oktober 2018 is de gegevensbank voorgesteld op een colloquium van de Europese week voor veiligheid en gezondheid op het werk “Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan”. Sommige dia’s van de presentatie zijn in dit rapport opgenomen.

Op 25 april 2019 heeft er een tweede presentatie plaatsgevonden met informatie over de tweede fase.

Publicaties

Bijkomende inlichtingen

Indien u meer informatie wenst over dit onderzoek of de publicaties, neem dan contact op met de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA), E. Blerotstraat 1 - 1070 Brussel, alain.piette@werk.belgie.be.