2016 - Analyse van de Belgische gegevens i.v.m. de arbeidsomstandigheden verzameld door EUROFOUND (EWCS 2015)

Hoofdthema

2016 Analyse van de Belgische gegevens i.v.m. de arbeidsomstandigheden verzameld door EUROFOUND (EWCS 2015).

Subthema

Sinds de lancering in 1990 geeft de Europese enquête uitgevoerd door Eurofound (Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden), een totaalbeeld van de arbeidsomstandigheden in Europa om de arbeidsomstandigheden van de werknemers en de zelfstandigen in Europa op een vergelijkbare basis te beoordelen en te kwantificeren; de verbanden tussen verschillende aspecten van arbeidsomstandigheden te analyseren; risicogroepen en punten van zorg te identificeren, als ook de gebieden waarop vooruitgang wordt geboekt, te identificeren; trends te volgen door daartoe homogene indicatoren te leveren; en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Europees beleid.

In 2014 werd een nieuwe overeenkomst tussen België en Eurofound ondertekend om voor de enquête van 2015 (EWCS 2015) het aantal respondenten voor de Belgische steekproef te verhogen tot 2500 werknemers.

Doel van deze opdracht is het analyseren van 2500 gegevens die Eurofound begin 2015 heeft verzameld om de kwaliteit van werk en werkgelegenheid in 2015 in België in kaart te brengen alsook de evolutie van die kwaliteit.

Timing

2015-2016

Opdrachtgever

Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DiOVA)

Onderzoeksteam

 • Guy Van Gyes, Miet Lamberts, HIVA – KuLeuven
 • Hans De Witte, KU Leuven
 • Geert Van Hootegem, KU Leuven
 • Isabelle Hansez, Philippe Mairiaux, Ulg
 • Patrica Vendramin, Gérard Valenduc, FTU-Namur
 • Christophe Vanroelen, VUB

Onderzoeksopzet

Doelstellingen

De doelstellingen van het onderzoek zijn de volgende:

 • Het analyseren van de 2500 gegevens die Eurofound in België heeft verzameld om de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden in België in 2015 te beschrijven. In de mate van het mogelijke zullen de indicatoren die gehanteerd werden bij de analyse van de gegevens van 2010 opnieuw worden gebruikt om de evolutie van de werkomstandigheden sinds 2010 te kunnen vergelijken. Op basis van die indicatoren kon men voor de werknemers zeven types van kwaliteit van werk in kaart brengen.
   
 • Het analyseren van de gegevens, in het bijzonder over:
  • de gevolgen van werk op de gezondheid, met name wat betreft de psychosociale risico’s (PSR) en de musculoskeletale aandoeningen (MSA)
  • de problematiek van de oudere werknemers en van duurzaam werk
  • de problematiek van de herstructureringen en de gevolgen ervan op de arbeidsomstandigheden
  • de problematiek van precaire arbeid en de meest kwetsbare werknemers
  De resultaten van deze analyses moeten geïnterpreteerd worden in functie van de Belgische context en in samenhang met andere bestaande informatie over deze vraagstukken.
   
 • Rekening houden met de genderdimensie en de met de leeftijd bij alle analyses die worden uitgevoerd.
   
 • Zoveel mogelijk aantonen, niet enkel van de evolutie sinds 2010, maar ook van de tendens van deze evolutie in vergelijking met de jaren voorafgaand aan 2010.

Publicatie

JOBKWALITEIT IN BELGIË IN 2015: Analyse aan de hand van de European Working Conditions Survey EWCS 2015 (Eurofound), November 2016
Miet Lamberts, Lise Szekér, Sem Vandekerckhove en Guy Van Gyes (HIVA KULeuven), Geert Van Hootegem en Yennef Vereycken (CeSO-KULeuven), Isabelle Hansez en Philippe Mairiaux (ULg), Hans De Witte (WOPP-KULeuven), Kim Bosmans, Karen Van Aerden en Christophe Vanroelen (Interface Demography – VUB), Gérard Valenduc en Patricia Vendramin (UCL et FTU)

Bijkomende inlichtingen

Indien u meer informatie wenst over dit onderzoek of de publicaties, neem dan contact op met de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA), E. Blerotstraat 1 - 1070 Brussel, alain.piette@werk.belgie.be.