2014 – Creatie van een tool om burn-out op te sporen

Hoofdthema

Onderzoek over burn-out in België: het ontwikkelen van een vroegtijdig opsporingsinstrument

Subthema

De evolutie van de arbeidsomstandigheden gaat de laatste jaren gepaard met belangrijke organisatorische wijzigingen in bedrijven. De manier waarop deze veranderingen zich doorzetten uit zich onder meer in een toenemende flexibiliteit bij werknemers om de rentabiliteit te verhogen en de concurrentievermogens van de bedrijven te garanderen. Deze evolutie kan repercussies hebben op het welzijn van de werknemers en onder meer leiden tot tekenen van individuele professionele uitputting, met name burn-out.

Het project bevatte twee doelstellingen:

  • het ontwikkelen van een vroegtijdig opsporingsinstrument voor burn-out om zo de voortekenen te detecteren;
  • het aanbevelen van preventiepistes voor primaire, secundaire en tertiaire preventie: inventarisatie van bestaande preventiemaatregelen ('good practices') om te kunnen inwerken op de organisatie van het werk en burn-out te voorkomen en tenslotte, advies verstrekken over de terugkeer naar het werk van een persoon die niet in staat was om te werken vanwege een burn-out.

Timing

2012-2014

Opdrachtgever

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO)

Onderzoeksteam

  • Isabelle HANSEZ, Julie DECIA et Arnaud ANGENOT, Université de Liège, Unité de Valorisation des Ressources Humaines (ValoRH)
  • Philippe MAIRIAUX, Nathalie SCHIPPERS, Université de Liège, Santé au Travail et Education pour la santé (STES)
  • Lutgart BRAECKMAN, Universiteit Gent, Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde
  • Pierre FIRKET, Cites Clinique du stress
  • Michel MULLER, Arista

Onderzoeksopzet

Het onderzoek bestaat uit twee fasen:

  1. Het ontwikkelen van een vroegtijdig opsporingsinstrument
  2. Het aanbevelen van preventiepistes voor primaire, secundaire en tertiaire preventie.

Resultaten

Voor de creatie van deze checklist baseerden de onderzoekers zich op onderstaande onderzoeksresultaten: