2012 - Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag: eigenschappen en gevolgen voor de mannelijke en vrouwelijke werknemers

Hoofdthema

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag

Subthema

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag: eigenschappen en gevolgen voor de mannelijke en vrouwelijke werknemers

Timing

2001-2002

Opdrachtgever

FOD WASO met de steun van het ESF
De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is reeds enkele jaren promotor van onderzoeksprojecten betreffende welzijn op het werk. Binnen het project "pesten op het werk" behoort het organiseren van informatie- en sensibilisatiecampagnes tot de opdracht van HUA. Dit betekent onder meer het formaliseren en het verspreiden van kennis over de problematiek en omtrent de methodes voor detectie van risicofactoren, preventie en interventie, kortom tools die het resultaat zijn van de onderzoeksprojecten.

Onderzoeksteam

Université catholique de Louvain: Ada Garcia, Catherine Hue, Département des sciences politiques et sociales
Katholieke Universiteit Leuven: Sybille Opdebeeck, Joeri Van Looy

Onderzoeksopzet

Dit onderzoek beoogt het fenomeen van pesterijen op het werk te beschrijven, evenals de karakteristieken en de gevolgen van dit gedrag voor de werksituatie. Het onderzoek kende drie fasen: een literatuurstudie en een kwalitatieve en kwantitatieve benadering.

Resultaten

volledig onderzoeksrapport (zie hieronder)

Publicatie

Geweld op het werk, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag: synthese van het onderzoek over de kenmerken en de gevolgen voor de mannelijke en vrouwelijke werknemers
De bedoeling van deze brochure is te informeren over de risicofactoren en de gevolgen van geweld, pesten en ongewenst gedrag op het werk. Doelgroepen: werknemers, werkgevers, preventieadviseurs,…