2011 - Werkhervatting na ziekte

Onderzoeksopzet

Dit onderzoek heeft als doel het huidige systeem van de verschillende instanties die de professionele werkhervatting van de werknemers/werkneemsters na een langdurige afwezigheid regelen, te analyseren om de schade voor de werknemer/werkneemster te beperken en om de werknemer/werkneemster in staat te stellen opnieuw aan de slag te gaan op een wijze die het best geschikt is zowel voor zichzelf, de werkgever als voor de werkomgeving (collega’s,klanten,…). Het onderzoek beperkt zich dus tot de categorie werknemers/werkneemsters met een arbeidscontract die langdurig afwezig zijn wegens musculo-sceletale aandoeningen, een fysieke of psychische ziekte, arbeidsongeval, beroepsziekte.

Het onderzoek zal rekening houden met de vigerende reglementering, de rol van de diverse actoren en instellingen en de goede praktijken.

Concreet zal het onderzoek volgende onderdelen bevatten:

  • Een inventaris van de vigerende wetgeving in België en de definities van de gebruikte termen (afwezigheid van lange duur, ongeschiktheid,…)
  • De definiëring van de rol van de verschillende federale instellingen en relevante federale entiteiten, van de rol van de actoren zowel privé als overheid, de procedure in functie van statuut, sector ,contracttype (deeltijds, interimair), arbeidsomstandigheden (afstand woon-werkverkeer, telewerk,…), gender, oorzaak van de afwezigheid,....
  • Een inventaris van bestaande praktijken, genomen initiatieven, pilootprojecten, goede praktijken in België en de andere Europese landen.
  • Een reflectie over deze 3 bovenstaande zaken, het duiden van de blokkerende en favoriserende factoren tot een reïntegratie op de werkvloer (o.m. de terminologie, impact van de oorzaak van de langdurige afwezigheid), een analyse over de discrepanties tussen enerzijds de wetgeving en anderzijds de praktijk. Dit onderdeel zal aanbevelingen tot verbetering bevatten.

Timing

oktober 2011 – december 2011

Opdrachtgever

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Algemene Directie Humanisering van de Arbeid

Onderzoeksteam

  • Peter Donceel - Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Bedrijfs-, Milieu-, en Verzekeringsgeneeskunde
  • Philippe Mairiaux - Université de Liège, Service de Santé au travail et Education pour la Santé (STES)
  • Fabienne Kéfer - Université de Liège, Unité de droit social

Publicaties

Het volledig onderzoeksrapport (enkel in het Frans) kunt u aanvragen aan: melanie.straetmans@emploi.belgique.be 

Samenvatting van het onderzoeksrapport ‘Werkhervatting na een langdurige afwezigheid’ (PDF, 640.13 KB)