2011 - Verantwoord intern communicatiebeleid in tijden van herstructurering – Voorstudie

Hoofdthema

Verantwoord intern communicatiebeleid in tijden van herstructurering. Voorstudie

Subthema

De doelstelling van dit onderzoek wou hiermee enerzijds de communicatiepraktijken in het licht plaatsen die het doeltreffendst zijn en het meest rekening houden met het welzijn van de werknemers in tijden van herstructurering, en anderzijds de processen begrijpen en analyseren om tot conclusies te komen die de organisaties kunnen ondersteunen

Timing

2011

Opdrachtgever

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Algemene Directie Humanisering van de Arbeid

Onderzoeksteam

  • Christine DONJEAN, lector, lid van het LASCO
  • Christine HAMBURSIN, onderzoekster, lid van het LASCO
  • François LAMBOTTE, professor, lid van het LASCO
  • Philippe SCIEUR, professor, directeur van het CERIO

Onderzoeksopzet

Deze onderzoeksopzet belicht dus op een wetenschappelijke wijze de rol van de communicatie in het veranderingsproces als factor van welzijn voor de werknemers; het analyseert de factoren die de communicatieprocessen in de organisaties stimuleren of bemoeilijken en nuanceert ze op basis van diverse factoren: het type van verandering, het statuut van de betrokken personen, de structuur, de cultuur, de geschiedenis, de waarden van de organisatie en haar praktijk op het gebied van de sociale dialoog.

De studie is in drie onderscheiden fases verlopen:

  • Een literatuuroverzicht
  • De studie van de concrete communicatiepraktijken in diverse ondernemingen
  • De laatste fase bestond in het inductief aan het licht brengen van de verschillende veranderingsfases, hun actoren, het tijdskader, de grondslagen, de acties en de middelen die de basis vormen van een eerlijke, transparante en verantwoordelijke communicatie in tijden van verandering.

Publicatie

Samenvatting van het onderzoeksrapport ‘Naar een maatschappelijk verantwoord intern communicatiebeleid in tijden van herstructurering. Voorstudie’ (PDF, 546.23 KB)

Het rapport kan verkregen worden door een mail te sturen naar: melanie.straetmans@emploi.belgique.be