2011 - Meting van inadembaar kwarts - Interlaboratoriumvergelijkingen

Hoofdthema

Arbeidshygiëne: blootstelling aan kwartshoudend stof

Subthema

Meting van de beroepsblootstelling aan inadembaar kristallijn kwarts

Timing

2008-2011

Opdrachtgever

Initiatief van het Laboratorium voor Industriële Toxicologie van de FOD WASO met Steven Verpaele (Adhesia)

Onderzoeksteam

Samenwerking tussen de laboratoria van SCR-SIBELCO te Dessel, Hogeschool te Gent, BAYER N.V. te Antwerpen, het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) te Brussel, het Onderzoekscentrum van de cementnijverheid (OCCN) en het Laboratorium voor Industriële Toxicologie van de FOD WASO te Brussel

Onderzoeksopzet

Evaluatie van de betrouwbaarheid van de meetmethoden, X-stralendiffractie en infraroodspectrometrie, bij de analyse van inadembaar kristallijn kwarts.

Resultaten

De deelneming aan het vakbekwaamheidsschema verhoogt het vertrouwen van de klanten in de resultaten van laboratoria. Het ontbreken van betrouwbare technieken kan niet ingeroepen worden om geen metingen te verrichten.

Publicaties