2008 - Toxtrainer

Hoofdthema

De opleiding "Chemische risico's (TOXTRAINER)" is een opleidingsmethode (train the trainer, door middel van de participatieve risicoanalyse) voor preventieadviseurs waarbij het belangrijkste aspect is de preventieadviseurs een pedagogische tool aan te bieden waarmee ze in hun bedrijf zelf de werknemers kunnen informeren over de risico's van de chemische producten waarmee ze in contact komen.

Subthema

In 2007 zal het project uitgebreid worden naar een opleiding over alle risico's en dit onder de naam Risktrainer, en die vooral gebruik maakt van afstandsonderwijs (e-learning).

Timing

2008

Opdrachtgever

Sinds enkele jaren is de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de promotor van onderzoeksprojecten inzake het welzijn op het werk. Een van haar opdrachten is het organiseren van informatie- en sensibiliseringscampagnes, en ook van het organiseren van opleidingen in het kader van het project "opleiding en informatie van de werknemers en van de hiërarchische lijn inzake chemische risico's". Dit betekent met name het formaliseren en verspreiden van kennis over dit onderwerp, alsook het opsporen en detecteren van risicofactoren, preventie, kortom de instrumenten die het resultaat zijn van de onderzoeken.

Onderzoeksteam

Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel, Université de Liège en Université Catholique de Louvain

Onderzoeksopzet

Kwalitatief onderzoek: gesprekken gebaseerd op de techniek "focus group" werden in 2001 en 2002 georganiseerd bij werknemers uit beide landsdelen, en dit op het vlak van hun kennisniveau van het risico, hun subjectieve aanvoelen,hun verwachtingen op het gebied van informatie en hun houding ten opzichte van het deelnemen aan dit project oiver de inzameling van basisinformatie.

Resultaten

  • jaarlijkse en halfjaarlijkse rapporten
  • verschillende opleidingssessies in Vlaanderen en Wallonië (Toxtrainer en Risktrainer)
  • kwalitatieve websites

Publicatie(s)

  • Opleidingshandboek voor de opleider "Risktrainer";
  • Colloquium "Toxtrainer" eind 2006 met referaatteksten en presentaties;
  • Creatie van een website Toxpro, Criios, Regetox;
  • RRIOS
  • "Zakboekje voor de werknemer" (in 3 talen: Nl, Fr, Engels);
  • Handleiding voor de opleider toxtrainer.