2008 - Meting van de blootstelling aan nitrosamines tijdens de vulkanisering van rubber

Hoofdthema

Arbeidshygiëne: blootstelling aan carcinogene agentia

Subthema

Nitrosamines ontstaan tijdens de vulkanisering van rubber

Timing

2001-2008

Opdrachtgever

Eigen initiatief van het Laboratorium voor industriële toxicologie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Onderzoeksteam

Roger Grosjean, Steve Vandevelde, Nico Geiregat en Lisianne Parisis

Onderzoeksopzet

Meting van de blootstelling aan nitrosamines tijdens de vulkanisering van rubber. Het doel van de vulkanisering is het eindproduct de gewenste eigenschappen te geven: vorm, soepelheid of stijfheid, weerstand tegen zonlicht, weerstand tegen chemicaliën, ….

Het rubber wordt opgewarmd na menging met hulpstoffen. Tijdens dit proces kunnen nitrosamines ontstaan.

Sommige nitrosamines zijn krachtige kankerverwekkers bij proefdieren en verdacht kankerverwekkende stoffen bij de mens.

Resultaten

Zoals te verwachten was is de blootstelling aan nitrosamines zeer divers. Een constante vaststelling is het ontbreken van blootstellingsmetingen op iniatief van de bedrijven. Het is onmogelijk om een goede beheersing van de arbeidsomstandigheden aan te tonen zonder deze metingen.

Het rapport bevat een aantal aanbevelingen.

Publicatie

Rapport: Meting van de blootstelling aan N-nitrosamines tijdens de vulkanisering van rubber - Een campagne (PDF, 265.9 KB)