2007 - BELSTRESS III

Hoofdthema

BELSTRESS III

Subthema

Belstress III omvat een epidemiologisch onderzoek naar determinanten van werkverzuim wegens ziekte met bijzondere aandacht voor verklaringen van het verschil tussen beide geslachten.
In Belstress III staat de verklaring van deze verschillen centraal.

De doelstellingen van Belstress III zijn:

  1. Onderzoek en vergelijking van werkverzuim tussen mannen en vrouwen
  2. Onderzoek en vergelijking van de redenen van werkverzuim van 15 dagen of meer tussen mannen en vrouwen
  3. Verifiëren of hetzelfde etiologisch model van toepassing is voor verschillende oorzaken 

Timing

Verwezenlijkt tussen november 2003 tot december 2007

Opdrachtgever

Onderzoek medegefinancieerd door de FOD WASO, de AD Humanisering van de Arbeid en het ESF

Onderzoeksteam

ULB: Godin I., KITTEL F., LEYNEN F
UGent: CLAYS E., DE BACKER G.

Onderzoeksopzet

Het onderzoek bestaat uit een maatregel door zelf-bestuurde vragenlijst omvattend sociaal-demografische en professionele gegevens, gegevens betreffende de arbeidsomstandigheden (model van Karasek JDCS en Siegrist ERI-O, aan andere aspecten die het werk kenmerken, aan pesterijen) op de levensomstandigheden, de problemen buiten het werk en de interferentie privé-leven/beroepsleven. Voorts omvat deze vragenlijst gegevens betreffende het gezondheidsgedrag, en verschillende indicatoren van psychische gezondheid en welzijn. Tenslotte wordt het absenteïsme dat door de onderneming wordt toegezonden geregistreerd en geassocieerd met de overeenkomstige persoonsgegevens wat in werkelijkheid de anonimiteit uitsluit maar de vertrouwelijkheid niet.

Publicatie

Onderzoeksrapport: Onderzoek naar determinanten van werkverzuim wegens ziekte bij mannen en vrouwen (PDF, 5.31 MB)