2005 - Handhaven van de werkgelegenheid van oudere werknemers

Hoofdthema

Handhaven van de werkgelegenheid van oudere werknemers: inzet en mogelijkheden van werk voor de ondernemingen. Enquête door middel van vragenlijsten over de redenen van vertrek.    

Subthema

Redenen van vertrek en de plaats van de arbeidsomstandigheden en de stress in de verklaring van het vroegtijdige vertrek.    

Timing

onderzoek beëindigd in 2005

Opdrachtgever

Onderzoek medegefinancierd door het ESF en de FOD WASO, Algemene Directie Humanisering van de arbeid, in het kader van het project "stress op het werk"    

Onderzoeksteam

ULg: Françoise Bertrand, Isabelle Hansez en Stéphanie Péters

Onderzoeksopzet

Doelstelling: aan werknemers werd gevraagd de redenen voor vertrek en de plaats van de arbeidsvoorwaarden en de stress te evalueren als verklaring voor vroegtijdig pensioen. De resultaten leveren niet alleen stevig materiaal  voor een gerichte bewustmaking, maar ook voor het voeren van acties binnen de ondernemingen om deze ertoe aan te zetten ouderen werknemers in dienst te houden.

Enquête door middel van vragenlijsten gehouden bij een groep van 1772 werknemers afkomstig uit verschillende Belgische ondernemingen.

Resultaten

Zie artikel hieronder "Maintien dans l'emploi des travailleurs âgés: enjeux et pistes de travail pour les entreprises".

Publicatie(s)

Artikel "Maintien dans l'emploi des travailleurs âgés: enjeux et pistes de travail pour les entreprises (PDF, 197.9 KB)". Bertrand F., Hansez I. & Peters S. Médecine du travail & ergonomie, vol. XLII, N°3 - 2005/ Arbeidsgezondheidszorg & ergonomie, Band XLII, N°3 - 2005