1998 - Soorten Ploegenarbeid

Hoofdthema

Ploegenarbeid en flexibele werkuren

Werken buiten de normale daguren, op atypische uren, stelt problemen zowel voor de werknemer als voor de werkgever. Het bioritme is uit fase met slaapproblemen en gezondheidseffecten.

Er is een weerslag op het sociale leven.Wat is het effect op de prestaties en de productiviteit? Hoe een goed uurrooster kiezen?

Subthema

Soorten Ploegenarbeid

Timing

Afgewerkt 1998

Opdrachtgever

NOVA (Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden, nu DiOVA)

Onderzoeksteam

Dr. Robert LEONARD

Onderzoeksopzet

Antwoord op de vragen:

 • Wat is ploegenarbeid?
 • Welke soorten zijn er?
 • Welke uurroosters ? 
 • Hoeveel ploegenarbeiders zijn er?
 • In welke sectoren werken ze?
 • Wat is hun leeftijd?
 • Hoeveel mannen/Vrouwen?
 • Wat zeggen de Belgische wetten en Europa (tot 1997)?
 • Waarom organiseren bedrijven ploegenarbeid? 

Resultaten

 • Definities
 • Soorten: continu,semi-continu, wisselende ploegen, weekendploegen, nachtarbeid
 • Uurroosters:3-ploegen, 4-ploegen, 5-ploegen en 2-ploegen weekend
 • Ploegenarbeid: 20% arbeiders, 10% arbeidsters, 7% bedienden
 • Redenen voor ploegenarbeid:technische, economische, organisatorische en sociale factoren

Publicatie

Robert LEONARD (1998), Werk en tijd : ploegenarbeid en flexibele uurroosters. Brussel: NOVA.

U kunt deze publicatie raadplegen: Werk en tijd. Ploegenarbeid en flexibele uurroosters.

Bijkomende inlichtingen

Indien u meer informatie wenst over dit onderzoek of de publicaties, neem dan contact op met de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA), E. Blerotstraat 1 - 1070 Brussel, alain.piette@werk.belgie.be.