1998 - Sick Building Syndroom

Hoofdthema

Ergonomie

DiOVA heeft een lange traditie van praktijkgericht onderzoek op het gebied van de ergonomie. In de jaren '60 is fundamenteel onderzoek gefinancierd. Het werd uitgevoerd door het departement industriële psychologie van de ULB. In de jaren '70 is onderzocht op welke manier ergonomische kennis zou kunnen doordringen tot op de werkvloer.

Vanaf de jaren '80 zijn initiatieven genomen om te sensibiliseren, ervaring op te doen met analysemethoden, praktijkgerichte publicaties te verspreiden en interventies op het terrein te ondersteunen.

Subthema

Fysische omgeving

De ergonomie houdt zich ook bezig met de invloed van de fysische omgeving op de mens. DiOVA heeft een werkboek uitgegeven met basisinformatie over de omgevingsergonomie in gebouwen.

Een helder stappenplan biedt een leidraad voor de aanpak van de problemen op het gebied van het binnenklimaat, de verluchting, de verlichting, het lawaai, de vervuiling en nog zoveel meer.

Timing

Afgewerkt 1998

Opdrachtgever

Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden (NOVA) (nu: DiOVA).

Onderzoeksteam

Prof. Jacques Malchaire (UCL) met de medewerking van Dr. Camille Chasseur (WIV) en Dr. N. Nolard (WIV)

Onderzoeksopzet

Hoe kunnen de preventieadviseurs en de verantwoordelijken van gebouwen de problemen van de "gebouwgebonden ziekten" herkennen, analyseren en oplossingen voorstellen? Het gaat om veel meer dan alleen een airco probleem. Men moet de totale werkomgeving bekijken: o.a. de verlichting, de vervuiling, het lawaai, enzovoort. Het project wil hiertoe een hulpmiddel ontwikkelen.

Resultaten

Het onderzoek heeft geleid tot een werkboek met de volgende informatie.

 1. Situering van de problematiek van het Sick Building Syndroom
 2. Beknopte voorstelling van de methode
 3. Hoe en welke klachten en symptomen verzamelen en analyseren
 4. Hoe en welke aspecten observeren en analyseren
 • Het algemene beheer van het gebouw en de lokalen
 • De verwarmingsinstallatie en airconditioning
 • Het binnenmilieu: vervuiling
 • Het binnenmilieu: klimaat
 • Het binnenmilieu: lawaai
 • Het binnenmilieu: verlichting
 • Het binnenmilieu: andere fysische factoren
 1. Een reeks van 42 werkfiches kan helpen bij observatie en analyse: o.a.
 • Bekwaamheden en taken gebouwenbeheer
 • Symptoomanalyse
 • Basisinspectie werkplaatsen
 • Aanbevelingen voor verse luchtdebieten (ASHRAE-norm 1962-1989)
 • Ventilatiebeheersing
 • Microbiologisch onderhoud van een luchtbehandelinginstallatie
 • Stof-en gasfilters
 • Microbiologisch onderhoud van de werkplaats
 • Tapijten
 • Beheer van het ongedierteprobleem
 • Staalname van de lucht
 • …..

2. Het werkboek bevat een diskette die toelaat het thermische comfort in het werkmilieu te berekenen.

Publicatie

Malchaire, J., Chasseur, V. & Nolard, N. (2000). Sick Building Syndroom. Analyse en preventie (2de druk). Brussel: NOVA.

U kan deze publicatie raadplegen: Sick-Building Syndroom. Analyse en Preventie.

Bijkomende inlichtingen

Indien u meer informatie wenst over dit onderzoek of de publicaties, neem dan contact op met de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA), E. Blerotstraat 1 - 1070 Brussel, alain.piette@werk.belgie.be.