1998 - Ploegenarbeid en flexibele werkuren: Storingen van het familiaal en het sociaal leven

Hoofdthema

Ploegenarbeid en flexibele werkuren

Werken buiten de normale daguren, op atypische uren, stelt problemen zowel voor de werknemer als voor de werkgever.Het bioritme is uit fase met slaapproblemen en gezondheidseffecten. Er is een weerslag op het sociale leven.

Wat is het effect op de prestaties en de productiviteit? Hoe een goed uurroosterkiezen?

Subthema

Storingen van het familiaal en het sociaal leven

Timing

Gepubliceerd 1998

Opdrachtgever

NOVA (nu DiOVA)

Onderzoeksteam

Dr. Robert Léonard

Onderzoeksopzet

Ploegenarbeid heeft een weerslag op het familiaal leven en op het sociaal leven. Dit wordt in kaart gebracht.

Resultaten

Verstoringen van het gezinsleven: ervaren als het meest hinderlijke :

  • praktische kant van maaltijden, huishoudelijke taken
  • gezinsleven en onderlinge relaties, 
  • sociaal leven, vrije tijd
  • hoger loon
  • mening van ploegenarbeider over de ploegenarbeid

Publicatie

Robert LEONARD (1998).Werk en tijd: Ploegenarbeid en flexibele werkuren (pp. 89-104). Brussel: NOVA

U kunt deze publicatie raadplegen: Werk en tijd. Ploegenarbeid en flexibele uurroosters.

Bijkomende inlichtingen

Indien u meer informatie wenst over dit onderzoek of de publicaties, neem dan contact op met de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA), E. Blerotstraat 1 - 1070 Brussel, alain.piette@werk.belgie.be.