1998 - Gecondenseerde arbeidstijd

Hoofdthema

Ploegenarbeid en flexibele werkuren

Werken buiten de normale daguren, op atypische uren, stelt problemen zowel voor de werknemer als voor de werkgever. Het bioritme is uit fase met slaapproblemen en gezondheidseffecten.

Er is een weerslag op het sociale leven.Wat is het effect op de prestaties en de productiviteit? Hoe een goed uurrooster kiezen?

Subthema

Gecondenseerde arbeidstijd

Timing

Gepubliceerd in 1998

Opdrachtgever

NOVA (nu DiOVA)

Onderzoeksteam

Dr. Robert Léonard

Onderzoeksopzet

Overzicht geven van de problematiek van de gecondenseerde werktijd

Resultaten

Stand van zaken

  • definitie
  • voordelen en nadelen voor werkgevers en voor werknemers
  • wettelijke aspecten (1998)
  • voorbeelden

Publicatie

Robert LEONARD (1998).Werk en tijd: Ploegenarbeid en flexibele werkuren (pp.211-230). Brussel: NOVA 
     
U kunt deze publicatie raadplegen: Werk en tijd. Ploegenarbeid en flexibele uurroosters.

Bijkomende inlichtingen

Indien u meer informatie wenst over dit onderzoek of de publicaties, neem dan contact op met de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA), E. Blerotstraat 1 - 1070 Brussel, alain.piette@werk.belgie.be.