1994 - Psychobiologie van stress

Hoofdthema

Werkbeleving en stress
Negatieve werkstress is schadelijk voor de persoon en drukt op zijn functioneren zowel tijdens het werk als thuis. Deze negatieve werkbeleving in de hand houden en een gezonde werksfeer creëren is een maatschappelijke opdracht voor organisaties.

Subthema

Psychobiologie van stress
Bij stress doen zich naast belevenisaspecten ook biologische verschijnselen voor.

Timing

Gepubliceerd in 1994

Opdrachtgever

NOVA (nu DiOVA)

Onderzoeksteam

Prof. Dr. Benjamin FISCHLER

Onderzoeksopzet

Een inzicht geven in de psychobiologische aspecten van stress

Resultaten

  • Biologische en psychosociale stressoren
  • Fysiologische reacties op stressoren
  • Reacties ter hoogte van de neocortex en van het limbisch systeem
  • Reacties in het autonoom zenuwstelsel: orthosympathische en parasympathische activatie
  • Fight or flight reactie
  • Het neuro-endocrien systeem: adrenaline, noradrenaline en cortisol
  • Het effect op het immuunsysteem

Publicatie

B. Fischler (1994). In S. Moors (Ed..). Stress en werk: Oorsprong en aanpak (pp. 113-124). Brussel: NOVA.

Bijkomende inlichtingen

Indien u meer informatie wenst over dit onderzoek of de publicaties, neem dan contact op met de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA), E. Blerotstraat 1 - 1070 Brussel, alain.piette@werk.belgie.be.