1994 - Organisatie en stress

Hoofdthema

Werkbeleving en stress
Negatieve werkstress is schadelijk voor de persoon en drukt op zijn functioneren zowel tijdens zijn werk als thuis. Deze negatieve werkbeleving in de hand houden en een gezonde werksfeer creëren is een maatschappelijke opdracht voor organisaties.

Subthema

Organisatie en stress: oorsprong en aanpak
De oorsprong van veel stress ligt in de organisatie zelf en daar ligt ook een sleutel van de aanpak.
De relatie tussen de organisatie zelf van het werk en stress brengen we in kaart.

Timing

Gepubliceerd 1994

Opdrachtgever

NOVA (nu DiOVA)

Onderzoeksteam

Dr. Sim MOORS

Onderzoeksopzet

Een zelf ontworpen theoretisch model "moeten-kunnen", eisen versus middelen, gebaseerd op diepgaande bedrijfsanalyses reveleert de kern van oorsprong en de sleutel tot aanpak van de werkstress.

Resultaten

Angst en onzekerheid veroorzaken stress.
In een organisatie worden eisen('moeten') gesteld aan de werknemer en worden hem bepaalde middelen gegeven. Binnen die context moet de werknemer het doen ('kunnen').De veelal verborgen mismatch tussen beide zet een mechanisme van angst en stress in werking.

De mismatch op zich veroorzaakt ook organisatieproblemen: overcapaciteit, lagere kwaliteit, lage output, onveiligheid en conflicten.

Het 'moeten - kunnen' model integreert andere modellen als dat van Karasek, rolconflict en rolambiguïteit, sociale ondersteuning en sociale isolatie en stress 'zit in je hoofd'.

Aanpak van stress:

  • fijnere analyse van de eisen om tot betere lastenspreiding te komen.
  • opleiding gericht op verborgen lacunes in de vereiste vaardigheden.

Publicatie

Dr. Sim Moors, Organisatie en stress: oorsprong en aanpak (p. 13-47). In: Sim Moors (Ed.), Stress en werk: oorsprong en aanpak (1994). Brussel, Nova.

Bijkomende inlichtingen

Indien u meer informatie wenst over dit onderzoek of de publicaties, neem dan contact op met de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA), E. Blerotstraat 1 - 1070 Brussel, alain.piette@werk.belgie.be.