Gebruikershandvest van de FOD

Sedert 2007 engageert de FOD Werkgelegenheid zich voor de naleving van een aantal beginselen die getuigen van de bereidheid om te luisteren naar de gebruikers en hen een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden. Deze principes zijn vervat in het Gebruikershandvest van de FOD, dat bijgewerkt werd in juli 2016. 

Gebruikershandvest van de FOD (PDF, 64.85 KB)