Bestuursovereenkomst

Op 6 maart 2019 heeft Vice-eersteminister en minister van Werk Kris Peeters samen met Geert De Poorter, de voorzitter van het Directiecomité de tweede bestuursovereenkomst van de FOD Werkgelegenheid ondertekend. Deze bestuursovereenkomst bepaalt de belangrijkste verbintenissen die de FOD en de federale regering aangaan voor de jaren 2019 tot 2021. 

De bestuursovereenkomst heeft een strategische planningshorizon van drie jaar die wordt geconcretiseerd in operationele planningshorizonten van één jaar (jaarlijks bestuursplan). De bestuursovereenkomst maakt het mogelijk de periodieke harmonisering tussen de strategische doelstellingen van het beleid en de uitvoering en follow-up ervan door de FOD Werkgelegenheid te verbeteren en grondiger uit te voeren.

De bestuursovereenkomst en het jaarlijks bestuursplan vormen de basis voor de jaarlijkse evaluatie van de mandaathouders. Ze vormen bovendien het kader voor het bepalen van de team- en individuele doelstellingen van de evaluatiecyclus van de federale ambtenaren.
Als strategisch kader omvat de overeenkomst de missie en de waarden van de FOD, alsook de strategische doelstellingen. Ze heeft vervolgens voornamelijk als taak de doelstellingen ter ondersteuning van het beleid uitvoerig te beschrijven, dat wil zeggen de verbintenissen van de FOD Werkgelegenheid ten opzichte van de politieke prioriteiten van de minister van Werk en de Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale fraude omzetten in operationele doelstellingen. 

Bestuursovereenkomst 2019 - 2021 (PDF, 2.53 MB)