Indicatoren van positieve en kwalitatieve transities

De doelstelling van de studie bestaat erin indicatoren voor te stellen ter verbetering en in aanvulling op de Europese flexicurity-indicatoren. Daarbij ligt het accent op vier hoofdthema’s: de desegmentering van de arbeidsmarkt, de kwaliteit van de tewerkstelling, de kwaliteit van de transities en het levenslang leren. In de studie wordt getracht op een participatieve manier het begrip "transities" op te helderen. Daarnaast wordt de institutionele context in kaart gebracht. Vervolgens worden indicatoren voorgesteld die een fijnere analyse en evaluatie van de transities mogelijk maken. Daartoe worden de eigenlijke transitieprocessen opgesplitst aan de hand van specifieke indicatoren. Daarbij wordt ook gekeken naar de kwaliteit van het proces, dat los van de begin- en eindmeetpunten wordt beschouwd. Tenslotte wordt een subjectieve dimensie toegevoegd, gericht op met name de verhouding tegenover het werk en de transitie.

Op basis van deze werkwijze komt men tot een aantal boordtabellen met indicatoren, waaruit dan acht synthese-indicatoren kunnen worden afgeleid, uiteindelijk leidend tot een samenvattende radargrafiek. 

Auteurs: studie gerealiseerd door Audrey Levêque onder toezicht van Jean-François Orianne (ISHS) et François Pichault (LENTIC) van Université de Liège
Publicatiedatum: juni 2010
Titel: Rapport d’étude: "Le développement d’un cadre d’indicateurs relatifs à des transitions positives et à la flexicurité dans le contexte des relations individuelles de travail" (PDF, 7.44 MB).