Flexicurity en het Belgisch arbeidsrecht

Dit project betreft een onderzoek naar het effect van een lezing van het Belgische arbeidsrecht door de bril van het concept flexicurity.

De algemene doelstelling van het onderzoek bestaat erin na te gaan (i) in hoeverre het vigerende Belgische arbeidsrecht in overeenstemming is met de vereisten die flexicurity aan dat recht stelt en (ii) in welke richting(en) het Belgische arbeidsrecht kan of moet worden aangepast om beter in overeenstemming te zijn met flexicurity zodat het kan bijdragen tot een optimaal, of minstens beter, functionerende arbeidsmarkt. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door een aanpak in drie fases.

De eerste fase bestaat uit een reconstructie van de uitgangspositie. Zij strekt ertoe de precieze verhouding tussen arbeidsrecht en flexicurity theoretisch te expliciteren enerzijds en een beeld te krijgen van de Belgische arbeidsmarkt anderzijds. De tweede fase is de juridisch-sociologische analyse van de theorie en de praktijk van het Belgische arbeidsrecht. De derde fase bestaat uit de identificatie van verschillende arbeidsrechtelijke elementen van een Belgisch flexicurity-traject. 

Methodologisch gebeurt het onderzoek aan de hand van een juridische analyse geconfronteerd met sociologische discipline en reflectie. Hierbij gaat aandacht uit naar de verbinding tussen het Europees beleid en het Belgische arbeidsrecht enerzijds en de verbinding tussen sociologie en arbeidsrecht (sociologie van het arbeidsrecht en reflexief arbeidsrecht) anderzijds. 

Het beoogde resultaat van dit onderzoek is een omvattende stand van zaken en juridisch-sociologische analyse van het concept flexicurity in het Belgische arbeidsrecht als zodanig en in relatie tot het sociale zekerheidsrecht. De klemtoon ligt op de juridische analyse, ingebed in een breder beleidswetenschappelijk en sociologisch perspectief. Bovendien heeft dit onderzoek een praktijkgerichte finaliteit. De onderzoeksresultaten zullen de vorm aannemen van onderzoeksrapporten.  Zij zullen relevant zijn de Belgische overheid en de overheden van andere Lidstaten, de nationale en Europese sociale partners, de Europese instellingen en wetenschappelijke instellingen en fora.

Auteurs: Mathieu van Putten, m.m.v. Ludo Struyven & Tom Vandenbrande, Promotoren: Prof. dr. Frank HENDRICKX, Prof. dr. Ludo STRUYVEN 
Publicatiedatum: 2010 
Publicatie: Onderzoek en evaluatie van het effect van het indienen van het concept ‘flexicurity’ zoals bepaald door de Europese Raad in het Belgisch arbeidsrecht.  (PDF, 1.22 MB)