Nieuws

Filter
 1. Op dinsdag 6 juni 2023 voerde de Arbeidsinspectie - Toezicht op het Welzijn op het Werk bijzondere inspecties uit op bouwplaatsen in gans België. Tijdens deze inspecties was er verhoogde aandacht voor het risico op vallen van hoogte, de risico’s in uitgravingen en bouwputten en...

  Gepubliceerd op

 2. Werknemers in de dienstenchequesector worden tijdens hun werk potentieel blootgesteld aan heel wat risico’s met betrekking tot hun welzijn. Zoals in elke andere onderneming moet het welzijnsbeleid ervoor zorgen dat werknemers veilig en gezond aan het werk kunnen en dat...

  Gepubliceerd op

 3. De verklarende brochure van de FOD WASO over de sociale verkiezingen van 2024 is nu beschikbaar! Net zoals bij de vorige editie stelt de FOD WASO een brochure ter beschikking van de gebruikers waarin de fasen van de verkiezingsprocedure en bepaalde aanverwante begrippen worden...

  Gepubliceerd op

 4. Dit internationaal initiatief werd opgezet om de waarde van accreditatie te promoten. We maken dan ook graag gebruik van deze gelegenheid om de accreditatie van ons eigen laboratorium onder de aandacht te brengen.

  Gepubliceerd op

 5. Hoge temperaturen kunnen verhinderen dat er in aanvaardbare omstandigheden kan gewerkt worden. De regelgeving verplicht de werkgever een aantal maatregelen te treffen om het ongemak te verminderen bij het overschrijden van bepaalde actiewaarden.

  Gepubliceerd op

 6. De volgende sociale verkiezingen met het oog op de aanduiding van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk, vinden plaats van 13 tot en met 26 mei 2024. De wetgeving die deze sociale verkiezingen zal beheren...

  Gepubliceerd op

 7. De FOD Werkgelegenheid heeft een reeks checklists gepubliceerd om de verschillende partijen betrokken bij een re-integratietraject bij te staan. Het instrument is het resultaat van een onderzoek naar werkhervatting, in opdracht van de FOD Werkgelegenheid. Onderzoekers van Citéa...

  Gepubliceerd op