Nieuws

Filter
 1. De FOD Werkgelegenheid is verheugd om twee gratis en toegankelijke tools voor te stellen die de vele MSA-tools van de FOD aanvullen. Deze tools richten zich tot actoren op het werk die de eerste stappen willen zetten om een breed gedragen ergonomiebeleid en een participatieve...

  Gepubliceerd op

 2. Een nieuwe tool voor een online interactieve risicoanalyse (OiRA) geeft KMO’s in de sierteeltsector de mogelijkheid om de risico’s inzake welzijn op het werk (onder ander op het vlak van veiligheid en gezondheid) te beoordelen. OiRA Sierteelt kwam tot stand door een intensieve...

  Gepubliceerd op

 3. De sociale partners die zetelen in de Nationale Arbeidsraad hebben op 22 februari 2022 de cao nr. 90/4 gesloten. Deze cao wijzigt de verplichte modelformulieren van toetredingsakte en van cao. Wat wordt er concreet gewijzigd? Wanneer het bonusplan een doelstelling bevat die...

  Gepubliceerd op

 4. In het licht van de huidige opstoot van de coronapandemie als gevolg van de omikronvariant, heeft de regering beslist om een aantal arbeidsrechtelijke steunmaatregelen tijdelijk opnieuw in te voeren voor de zorgsector en het onderwijs. Deze maatregelen zullen in de zorgsector en...

  Gepubliceerd op