Nieuws

Filter
 1. Op de Werelddag tegen mensenhandel herdenken de Verenigde naties wereldwijd de slachtoffers van mensenhandel met de internationale “Blue Heart campagne”. Met deze campagne wil men ook alle eerstehulpverleners in het domein van mensenhandel bedanken. In ons land werd het centraal...

  Gepubliceerd op

 2. De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid maakt een positieve balans op van de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, maar wijst ook op de risico’s die zich opstapelen en de dringendheid om hier onmiddellijk een antwoord op te bieden. Op basis van zijn analyse doet de Raad...

  Gepubliceerd op

 3. Het jaar 2020 zal worden herinnerd door de wereldwijde verspreiding van het COVID-19-virus. Om de verspreiding van het virus en de druk op het gezondheidsstelsel te beperken, werden beperkingen opgelegd aan het sociale, culturele en economische leven. Om de gevolgen voor de...

  Gepubliceerd op

 4. Op 11 mei 2022, 2 maanden na het opheffen van de epidemische noodsituatie, eindigt de “nazorgfase”, wat ook het einde betekent van de verplichting voor de ondernemingen om de specifieke maatregelen van de waakzaamheidsfase van de “Generieke Gids Veilig Werken tijdens een epidemie...

  Gepubliceerd op

 5. De laatste jaren zagen we duidelijk een aantal positieve evoluties in de arbeidsparticipatie van ouderen. Zowel de activiteits- als de werkzaamheidsgraad van 55- tot 64-jarigen is toegenomen, en ook de uittredeleeftijd is verhoogd. Ondanks die voor de totale participatiegraad...

  Gepubliceerd op

 6. Op 4 november 2021 werd het koninklijk besluit van 17 oktober 2021 tot wijziging van boek IX, titel 2 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) van de codex over het welzijn op het werk in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan werden de...

  Gepubliceerd op