Nieuws

Filter
  1. Een nieuw koninklijk besluit (KB) tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk betreft, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 mei 2024, en treedt in werking op 1 juli 2024...

    Gepubliceerd op

  2. Vanaf 28 april 2024 zullen werknemers die een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma van medisch begeleide voorplanting volgen een betere bescherming genieten. Via de wet van 24 maart 2024, die tot stand kwam dankzij een parlementair initiatief, wordt enerzijds een...

    Gepubliceerd op

  3. ​​​​​​​Tijdens de conferentie op hoog niveau over de Europese Pijler van Sociale Rechten op 15 en 16 april 2024 in Terhulpen, ondertekenden het Europees Parlement, de Europese Commissie, België namens 25 EU-lidstaten, het European Economic and Social Committee, ETUC, SGI Europe...

    Gepubliceerd op