Nieuws

Filter
  1. In het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2007 werden de volgende wetteksten gepubliceerd: de wet van 10 januari 2007 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk waaronder deze betreffende de bescherming tegen...

    Gepubliceerd op

  2. Op 10 mei 2007 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 25 april 2007 betreffende het onthaal en de begeleiding van werknemers met betrekking tot de bescherming van het welzijn bij de uitvoering van hun werk. Het onthaal van nieuwe werknemers maakt voortaan...

    Gepubliceerd op

  3. De uitreiking aan werkgevers van de certificaten "Asbestos-free" en "Asbestos-safe" is een privé-initiatief die geen enkele reglementaire grond heeft in het kader van het welzijn op het werk, meer bepaald het koninklijk besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen...

    Gepubliceerd op