Nieuws

Filter
 1. Werkgevers hebben tot 31 maart 2023 de tijd om een opleidingsplan op te stellen dat in hun bedrijf moet worden uitgevoerd.

  Gepubliceerd op

 2. Het koninklijk besluit (KB) van 12 februari 2023 tot wijziging van titel 3 betreffende asbest van boek VI van de codex over het welzijn op het werk werd op 27 februari 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het KB treedt in werking op 9 maart 2023.

  Gepubliceerd op

 3. Bij het meest actieve deel van de Belgische bevolking, de 30-54-jarigen, hebben personen die deel uitmaken van een koppel een werkzaamheidsgraad van wel 82,3%, wat veel hoger is dan de werkzaamheidsgraad van alleenstaanden (69,4%) of alleenstaanden met kinderen (70.4%).

  Gepubliceerd op

 4. ​​​​​​​Bij de begrotingsopmaak 2023-2024 heeft de Federale Regering beslist om te besparen op het tijdskrediet, de thematische verloven en de loopbaanonderbreking. Zodoende voorziet het koninklijk besluit van 26 januari 2023 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten inzake...

  Gepubliceerd op

 5. ​​​​​​​In 2020 kreeg de arbeidsmarkt een ongekende schok te verwerken: de coronacrisis. In 2021 zagen we een verrassende terugkeer naar "normaliteit" - met zelfs nog een nijpendere krapte op de arbeidsmarkt dan voor 2020, en enkele effecten die toch hardnekkig bleken.

  Gepubliceerd op

 6. ​​​​​​​Om de twee jaar onderhandelen de paritaire comités in België over nieuwe sectorale akkoorden, die vervolgens worden geïmplementeerd via sectorale cao’s. Bepalingen over de arbeids- en loonvoorwaarden voor de werknemers, die tot het ressort van het paritair comité behoren...

  Gepubliceerd op