Nieuws

Filter
 1. ​​​​​​​Bij de begrotingsopmaak 2023-2024 heeft de Federale Regering beslist om te besparen op het tijdskrediet, de thematische verloven en de loopbaanonderbreking. Zodoende voorziet het koninklijk besluit van 26 januari 2023 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten inzake...

  Gepubliceerd op

 2. Via de wet van 27 juni 2021 tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en tot het flexibiliseren van de opname van het rouwverlof, wordt de huidige regeling m.b.t. het klein verlet ingeval van overlijden (= het rouwverlof) in belangrijke...

  Gepubliceerd op

 3. Er is een nieuw thematisch verlof in het leven geroepen voor werknemers die erkend zijn als mantelzorger van een zorgbehoevende persoon. De mantelzorger is de persoon die doorlopende of regelmatige hulp en bijstand verleent aan de geholpen persoon. Concreet worden via hoofdstuk 3...

  Gepubliceerd op

 4. Het koninklijk besluit van 4 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1976 betreffende de duur en de voorwaarden van gebruikmaking van het verlof, verleend bij de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek...

  Gepubliceerd op