Nieuws

Filter
 1. In het kader van de nieuwe verplichting, gecreëerd door de “Arbeidsdeal”, om als werkgevers, die twintig of meer werknemers tewerkstellen, een opleidingsplan te moeten opstellen kunnen we meedelen dat op 21 november 2022 één specifieke sectorale cao door de paritaire comités werd...

  Gepubliceerd op

 2. Wegens onderhoudswerken zullen onze websites waarop je moet inloggen via e-id of itsme, niet beschikbaar zijn op donderdag 27 januari van 17 tot 20 uur, en van vrijdag 28 januari vanaf 18 uur tot zondag 30 januari tot 20 uur. Het gaat over volgende websites: www.bonusplannen.be...

  Gepubliceerd op

 3. De cao’s coronapremie dienen afgesloten te zijn voor de toekenning van het recht voor 31/12, maar niet neergelegd (via post of transferapplicatie) of geregistreerd bij de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. Ze moeten dus niet hoogdringend voor het...

  Gepubliceerd op

 4. Sinds 2008 kunnen bedrijven uit de privésector hun werknemers een fiscaal gunstige bonus uitkeren indien een op voorhand vastgelegd gemeenschappelijk doel werd behaald. Dit systeem van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (de zogenaamde bonusplannen) blijft ook in 2019...

  Gepubliceerd op