Wijziging van de regelgeving betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de stagiairs

Gepubliceerd op

Het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk werd aangepast zodat België in overeenstemming is met de conventie nr. 138 betreffende de minimumleeftijd van de Internationale Arbeidsorganisatie die de leeftijd waarop een jonge werknemer bepaalde werkzaamheden onder voorwaarden mag uitvoeren, vastlegt op 16 jaar.

Sinds 31 mei 2016, heeft dit koninklijk besluit enerzijds een aangepast toepassingsgebied (dat eveneens de jongeren in het opleidingssysteem “alternerend leren” omvat), en bevat het anderzijds een aangepast stelsel van afwijkingen op werkzaamheden die verboden zijn voor jongeren (behalve voor de jobstudenten).

 Het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs verwijst naar de bepalingen inzake de verboden werkzaamheden en de afwijkingen op deze verboden die zijn opgenomen in het koninklijk besluit betreffende de bescherming van de jongeren op het werk. Op het vlak van de afwijkingen op de verboden werden de verwijzingen naar het koninklijk besluit betreffende de bescherming van de jongeren op het werk aangepast.