Wet betreffende Werkbaar en Wendbaar Werk

Gepubliceerd op

De wet van 5 maart 2017 

Het arbeidsrecht is een recht in voortdurende evolutie.

Het moet zich aanpassen aan de arbeidsbetrekkingen waarop het van toepassing is en moet in staat zijn om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de toekomst.

De wet werkbaar en wendbaar werk biedt een antwoord op deze uitdagingen.

In een eerste fase steunde de reflectie die de voorbereiding van de wet voorafging, met name door de organisatie van rondetafels door de Minister, op de verbetering van de arbeidsomstandigheden gedurende de gehele loopbaan om langer werken mogelijk te maken en om zo het verhogen van de pensioenleeftijd (en van het vervroegd pensioen) realiseerbaar te maken.

Deze verbetering van de arbeidsomstandigheden wordt bereikt door een beter beheer door de werknemer van zijn arbeidstijd en de toename van zijn autonomie bij de organisatie ervan.

De glijdende uurroosters, het occasioneel telewerk, het loopbaansparen en het schenken van verlof maken deel uit van deze maatregelen die de werknemer moeten toelaten om meer vat te hebben op zijn werk en om zijn inspanningen beter te spreiden om het professioneel leven en het gezinsleven te verzoenen. De aandacht die geschonken wordt aan de opleiding moet hem de mogelijkheid geven om zich te verbeteren in zijn werk en om de verlenging van de duur van zijn beroepsloopbaan mogelijk te maken in goede omstandigheden.

In een tweede fase ging de reflectie over de duurzaamheid van het werk door de verhoging van de flexibiliteit die de ondernemingen toelaat het hoofd te bieden aan de evolutie van de economie.

De flexibiliteit van de arbeidstijd, de vereenvoudiging van de deeltijdse arbeid en van het systeem van werkgeversgroeperingen, de mogelijkheid om arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid voor onbepaalde tijd te sluiten en de uitbreiding van de mogelijkheden van nachtarbeid in de sector van de e-commerce zijn instrumenten die ter beschikking zullen worden gesteld van de ondernemingen om concurrentieel te blijven binnen een context in permanente evolutie.

Bepaalde van deze maatregelen zijn onmiddellijk van toepassing, andere zijn onderworpen aan voorafgaande onderhandelingen. Het al dan niet onmiddellijk karakter van hun toepassing zal uitdrukkelijk vermeld worden in de commentaar bij elke maatregel.

1.      Arbeidsduur 

1.1.Flexibele uurroosters (art. 20bis)

1.2.Vrijwillige overuren 

1.3.De interne grens van de arbeidsduur 

1.4.(Europese) grens van de arbeidstijd 

1.5.Uitbreiding van het plus minus conto 

1.6.Glijdende roosters 

2.      Deeltijdse arbeid 

3.      Verloven 

3.1.Schenking van conventionele verloven 

3.2.Loopbaansparen 

3.3.Wijziging palliatief verlof en tijdskrediet 

4.      Uitzendarbeidovereenkomst voor onbepaalde duur 

5.      Occasioneel telewerk 

6.      Hervorming van de werkgeversgroeperingen  

7.      E-commerce 

8.      Opleiding