Werkzaamheden aan of in de nabijheid van een mobiel netwerkinfrastructuur: bijwerking van de handleiding

Gepubliceerd op

Werken aan of in de nabijheid van een gsm-mast is niet zonder risico. De drie grote operatoren voor mobiele telefonie in België evalueerden de gevaren verbonden aan de aanwezigheid van elektromagnetische velden. Ze stelden een aantal werkprocedures op om op die manier gevaarlijke situaties te vermijden en werknemers te beschermen.

Het “Veiligheidshandboek voor werkzaamheden aan of in de nabijheid van een gsm-netwerkinfrastructuur” is het resultaat van een samenwerking tussen de Belgische operatoren voor mobiele telefonie en de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid. Het handboek houdt rekening met de huidige wetenschappelijke kennis over elektromagnetische velden en de regelgeving die in dit domein van kracht is. Het handboek werd in 2019 herzien.

Er werd ook een mini-folder opgesteld. Deze bevat een overzicht van de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften in dit domein.

Beide publicaties kunnen gedownload worden: "Veiligheidshandboek voor werkzaamheden aan of in de nabijheid van een mobiel netwerkinfrastructuur” en “Veiligheidsvoorschriften voor werkzaamheden aan of in de nabijheid van een mobiel netwerkinfrastructuur”.