Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk 2022

Gepubliceerd op

28 april is de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Met de Werelddag wil de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten op internationaal niveau onder de aandacht brengen. Het thema van de Werelddag is dit jaar het opbouwen van een positieve veiligheids- en gezondheidscultuur door participatie en sociale dialoog.

Een sterke cultuur op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) is een cultuur waarin het recht op een veilige en gezonde werkplek wordt gewaardeerd en bevorderd door zowel het management als werknemers. Ze is gebaseerd op inclusie, met een betekenisvolle participatie van alle partijen om de veiligheid en gezondheid op de werkplek voortdurend te verbeteren.

Door open communicatie en een dialoog gebaseerd op vertrouwen en wederzijds respect zullen werknemers zich namelijk vrij voelen om openlijk hun bezorgdheid te uiten over potentiële VGW-risico's of gevaren.

Een doeltreffende sociale dialoog draagt bij tot de verbetering van het beleid en de strategieën op het gebied van VGW, maar is ook essentieel voor het creëren van eigen inbreng en betrokkenheid, wat een snelle en doeltreffende uitvoering vergemakkelijkt.

Alle informatie over de dag vindt u op de website van de ILO: