Vijf koninklijke besluiten zijn aangepast aan de Europese CLP verordening

Gepubliceerd op

Het koninklijk besluit van 20 juli 2015 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2015.

Dat besluit past de volgende koninklijke besluiten aan om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe indelings- en etiketteringsregels van de CLP verordening (Verordening nr. 1272/2008):

Meer informatie over de overgang naar de nieuwe indelings- en etiketteringsregels: