Verslag 2019 Hoge Raad voor de Werkgelegenheid verschenen

Gepubliceerd op

Het verslag 2019 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid is verschenen, met als thema "Meer actieven voor een welvarende en inclusieve economie".

Dit verslag toont duidelijk aan dat de verhoging van de totale activiteitsgraad van de bevolking op arbeidsleeftijd een multidimensionale aanpak vereist, des te meer omdat de samenvoeging van ongunstige kenmerken de moeilijkheden om deel te nemen aan de arbeidsmarkt benadrukt. Ceteris paribus, is het scholingsniveau de belangrijkste determinant van de arbeidsmarktparticipatie. De activiteitsgraad moet immers niet alleen voor de jongeren en de 55-plussers worden verhoogd, maar ook voor de personen van buitenlandse origine en, in mindere mate, voor de vrouwen.