Veilig aan het werk tijdens de coronacrisis: versie 4 van de generieke gids

Gepubliceerd op
in
Theme

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben op 12 mei 2021 een geactualiseerde versie van de generieke gids gevalideerd (versie 4). Deze gids bevat noodzakelijke principes en maatregelen om ondernemingen toe te laten om veilig te werken door besmettingen op het werk maximaal te vermijden.

De generieke gids bestaat 1 jaar! Naar aanleiding daarvan hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, samen met de FOD Werkgelegenheid en de beleidscel van de Minister van Werk nagegaan of de generieke gids moest geactualiseerd worden en welke aanpassingen nodig waren. Ze hebben daarbij rekening gehouden met de nieuwe wetenschappelijke kennis en de gewijzigde situatie op het terrein (waaronder de evolutie in de test- en vaccinatiestrategieën).

Deze analyse heeft ertoe geleid dat bepaalde delen van de generieke gids zijn aangepast (zie ook het overzicht van de verschillende wijzigingen (PDF, 231.52 KB) van de generieke gids):

  • de doelstelling van de gids
  • de ventilatie
  • het dragen van mondmaskers
  • de teststrategie in de onderneming.

Daarnaast wordt benadrukt dat de generieke gids het sleutelinstrument blijft vormen voor het vermijden van werkgerelateerde virusoverdracht, ook al worden er meer en meer tests uitgevoerd en stijgt de vaccinatiegraad bij de bevolking.