Vanaf 1 april 2015 vervangt het Paritair Comité nr. 200 het Paritair Comité nr. 218

Gepubliceerd op
Het koninklijk besluit van 4 november 1974 (Belgisch Staatsblad 19 december 1974), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 april 2014 (Belgisch Staatsblad 25 april 2014), dat het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden nr. 200 heeft opgericht, bepaalt in haar artikel 2 dat het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden nr. 218, opgericht bij koninklijk besluit van 05 januari 1957 (Belgisch Staatsblad 10 januari 1957), opgeheven wordt de dag van de inwerkingtreding van het besluit tot benoeming van de leden van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden nr. 200.

Het besluit tot benoeming van de leden van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden nr. 200, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25/03/2015, treedt in werking op 1 april 2015.

Dit betekent dat vanaf die datum, de werkgevers en de werknemers die onder het paritair comité nr. 218 vielen, onder het paritair comité nr. 200 zullen vallen.