Vaccinatieverlof : wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Gepubliceerd op
in
Theme

De wet van 15 november 2022 houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 november 2022.

Deze wet voert het recht op klein verlet, dat tot 30 juni 2022 van toepassing was op basis van de wet van 28 maart 2021 houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19, opnieuw in. De maatregel is van toepassing vanaf 1 oktober 2022 tot 31 december 2022, met de mogelijkheid om bij koninklijk besluit een verlenging door te voeren tot uiterlijk 31 maart 2023.