Uitzendcontract voortaan ook via pc, tablet of smartphone ondertekenen

Gepubliceerd op

Vanaf 1 oktober 2016 kunnen uitzendcontracten ook via pc, tablet of smartphone worden afgesloten. Op voorstel van de Nationale Arbeidsraad heeft Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters een wetsontwerp gemaakt dat de 48-urenregel voor uitzendarbeid schrapt en de mogelijkheid verruimt om een elektronische arbeidsovereenkomst te ondertekenen via pc, tablet of smartphone. Het wetsontwerp werd goedgekeurd in de Commissie Sociale Zaken. Deze week wordt dit gestemd in de plenaire vergadering van de Kamer.

Vanaf 1 oktober kan een uitzendkracht er op aandringen dat zijn contract afgesloten en ondertekend is bij start van de overeenkomst: een contract ondertekenen via pc, tablet of smartphone maakt dat heel eenvoudig. Vandaag gebeurde het soms dat een contract administratief pas werd afgehandeld wanneer de job al gestart was, of zelfs al was afgelopen indien het ging om een dagcontract. Het is niet meer dan logisch dat de arbeidsreglementering en de regels voor uitzendarbeid digitale stappen zetten in de 21e eeuw”, aldus Minister van Werk Kris Peeters.

Vandaag geldt de zogenaamde 48-urenregel: deze geeft het uitzendbureau 2 werkdagen de tijd om de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid administratief in orde te brengen. Deze regel plaatst de uitzendkracht soms in een positie van rechtsonzekerheid, omdat zijn overeenkomst pas schriftelijk wordt opgemaakt nádat hij reeds aan de uitzendopdracht is begonnen of die soms al heeft beëindigd (in het geval van dagcontracten).

De afschaffing van de 48-urenregel is gekoppeld aan een verruiming van de mogelijkheden om arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid elektronisch te kunnen ondertekenen. De schriftelijke vaststelling van de overeenkomst voor uitzendarbeid zal voortaan op 3 manieren mogelijk zijn:

  • Met een klassieke schriftelijke overeenkomst;
  • Met een elektronische overeenkomst die wordt ondertekend door middel van een gekwalificeerde elektronische handtekening, de “e-ID”. Dit kan vandaag reeds;
  • Met een elektronische overeenkomst die wordt ondertekend met elk ander type van elektronische handtekening, op voorwaarde dat die toelaat de identiteit van de partijen, hun instemming met de inhoud van de overeenkomst, en het behoud van de integriteit van die overeenkomst te verzekeren (bv. pincode via tablet, smartphone, pc, ..)
De uitzendsector heeft voor deze nieuwe mogelijkheid een onlineplatform gecreëerd. Op dat platform kunnen uitzendkantoren en uitzendkrachten arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid voortaan elektronisch ondertekenen.

In het traditionele scenario van de elektronische ondertekening ontvangt de uitzendkracht een e-mail met een beveiligde link naar het onlineplatform, waarop de uitzendkracht zijn arbeidsovereenkomst kan lezen. De elektronische ondertekening van de arbeidsovereenkomst gebeurt in dit scenario op een klassieke manier, d.w.z. met de elektronische identiteitskaart via een pc en een kaartlezer. Dit wordt vandaag al toegepast.

Wat vanaf 1 oktober mogelijk wordt, is de ondertekening van een contract door middel van een pincode via pc, smartphone of tablet. Hier komt geen identiteitskaart aan te pas. De gebruiker ontvangt een pincode, die hij op het onlineplatform via pc, smartphone of tablet kan ingeven. Het onlineplatform biedt tegelijk een systeem van beveiligde archivering dat gedurende 5 jaar toegankelijk blijft voor de uitzendkracht, conform de huidige wetgeving.

De uitzendkracht moet op voorhand toestemming geven voor deze manier van contractondertekening via pincode. Bron: persbericht van het Kabinet van de Minister van Werk