Uitbreiding toepassingsgebied van de flexi-jobs

Gepubliceerd op

Sinds 1 januari 2023 kunnen ook de sportsector, de sector van de bioscoopzalen, de sector van de vermakelijkheidsbedrijven en de sector van de gezondheidsinrichtingen en – diensten, beroep doen op werknemers met een flexi-jobarbeidsovereenkomst. Concreet gaat het over de volgende sectoren:

  • het nationale paritair comité voor de sport (PC 223);
  • het paritair subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen (PC 303.03);
  • het paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf (PC 304), met uitsluiting van artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies die activiteiten omvatten, zoals bepaald door de wet van 16 december 2022 tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers;
  • het paritair comité voor gezondheidsinrichtingen en -diensten (PC 330) of van openbare instellingen en diensten van de publieke zorgsector met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301, en 87302 met uitsluiting van functies die taken omvatten behorend tot het materiële toepassingsgebied van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

Voor meer informatie over dit thema verwijzen we graag naar de pagina Flexi-jobarbeidsovereenkomst.

Bron:

Programmawet van 26 december 2022, B.S. 30 december 2022 (artikel 146 e.v.).