Uitbreiding klein verlet in geval van langdurige pleegzorg

Gepubliceerd op

Uitbreiding klein verlet in geval van langdurige pleegzorg

In het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2023 werd het koninklijk besluit (KB) tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon van werknemers voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen  of van burgelijke opdrachten gepubliceerd.

Als gevolg van deze wijziging worden de familiebanden met het pleegkind vanaf 25 mei 2023 gelijkgesteld met de familiebanden met het (eigen) kind voor alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot klein verlet. Zo wordt het pleegkind gelijkgesteld met het kind, de pleegmoeder met de moeder, de pleegvader met de vader, enz.....″.

Met langdurige pleegzorg wordt bedoeld pleegzorg waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens zes maanden in hetzelfde pleeggezin of bij dezelfde pleegouder of dezelfde pleegouders zal verblijven. De attestering hiervan gebeurt door de bevoegde pleegzorgdiensten binnen de drie gemeenschappen.

Wanneer de gebeurtenis (die geen overlijden uitmaakt van het pleegkind, de pleegmoeder/-vader, de pleegschoonmoeder/-vader of de pleegstiefmoeder/-vader) plaatsvindt na afloop van langdurige pleegzorg, geldt de bijkomende voorwaarde dat het pleegkind gedurende een onafgebroken periode van drie jaar op permanente en affectieve wijze deel heeft uitgemaakt van het pleeggezin.

In het thema Arbeidsovereenkomsten vindt u de meest recente lijst van gebeurtenissen die aanleiding geven tot klein verlet.

Bron

Koninklijk besluit (KB) tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon van werknemers voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen  of van burgelijke opdrachten, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 15 mei 2023.