Tijdelijke werkloosheid: aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden niet meer vereist

Gepubliceerd op
in
Theme

Verruiming van de tijdelijke werkloosheid voor bedienden wegens overmacht door de RVA

Vanaf 13 maart 2020 wordt de notie tijdelijke werkloosheid wegens overmacht soepel toegepast door de RVA. Alle situaties van tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus,  kunnen  beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook indien er bijvoorbeeld toch nog op bepaalde dagen kan worden gewerkt.

Voorlopig geldt deze soepele regeling tot en met 05 april 2020. Deze periode kan worden verlengd tot 30 juni 2020, indien de  maatregelen door de regering worden verlengd of versterkt.

Op de website van de RVA vindt u de formaliteiten die hiervoor dienen vervuld te worden.

Opgelet:

Er dient dus geen aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden nog te worden ingediend bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Zolang deze ruime toepassing van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht van kracht is, zal de FOD Werkgelegenheid zulke erkenningsaanvragen niet in overweging nemen. Dit geldt ook voor de dossiers die na 13 maart werden ingediend.

Indien de tijdelijke werkloosheid niet het gevolg is van het coronavirus, kan de werkgever nog een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken.