Tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek

Gepubliceerd op
in
Theme

De wet van wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis voert een tijdelijke verhoging in van de voor beslag en overdracht vatbare inkomstenschijven bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek. De betrokken verhogingen zijn van toepassing vanaf 3 november 2022 tot en met 31 december 2022.

1° het bedrag van 27.000 frank, aangepast tot 1.186 euro, wordt verhoogd tot 1.424 euro;

2° het bedrag van 29.000 frank, aangepast tot 1.274 euro, wordt verhoogd tot 1.529 euro;

3° het bedrag van 32.000 frank, aangepast tot 1.406 euro, wordt verhoogd tot 1.688 euro;

4° het bedrag van 35.000 frank, aangepast tot 1.538 euro, wordt verhoogd tot 1.846 euro.

De Koning kan bij een in Ministerraad overlegd besluit, de termijn aanpassen en verlengen in periodes van maximaal drie maanden. Daarnaast kan Hij ook de bedragen van de tijdelijke verhoging wijzigen.

Bron: wet van wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 3 november 2022.