Statistieken betreffende herstructureringen voor de periode januari tot juni 2019

Gepubliceerd op
in

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceert nieuwe statistieken betreffende herstructureringen tussen januari en juni 2019.