Sociale verkiezingen: advies van de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad

Gepubliceerd op
in

Op 24 maart 2020 hebben de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad de consensus over de collectieve opschorting van de sociale verkiezingsprocedure vanaf dag X+36 officieel bevestigd in hun advies nr. 2.160 (PDF, 121.74 KB).

In dit advies bevestigden de partners het principe van opschorting en werden vanuit werkgevers- en werknemerskant wederzijdse engagementen aangegaan in verband met het verdere serene verloop van de procedure. Als bijlage bij het advies werd een lijst met technisch-juridische punten gevoegd in verband met de gevolgen van de opschorting.

Dit advies wordt met spoed omgezet in regelgeving (bijzondere volmachten regeling).

Een toelichting bij de inhoud en de precieze draagwijdte van deze maatregelen is weldra raadpleegbaar op deze website.