Seminarie op 23 april 2010 over flexicurity in het Belgisch arbeidsrecht

Gepubliceerd op

Op 23 april 2010 organiseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een seminarie gewijd aan de flexicurity in het Belgisch arbeidsrecht

Tijdens dit seminarie zal gepoogd worden om het concept van flexicurity in het Belgisch Arbeidsrecht te definiëren.  Flexicurity is immers een erg omstreden thema: Is flexicurity niet meer dan een instrument om sociale bescherming af te bouwen? Kan flexicurity een eenvoudige trade-off tussen flexibiliteit en zekerheid overstijgen, waarbij flexibiliteit wordt beschouwd als zijnde exclusief in het belang van de werkgever en zekerheid in het belang van de werknemer? Op deze en andere vragen formuleert dit seminarie een begin van antwoord.

Meer bijzonderheden over het programma en de inschrijvingsmodaliteiten vindt u in de uitnodiging (PDF, 173 KB).