Praktijkrichtlijn “Binnenluchtkwaliteit in werklokalen”

Gepubliceerd op

Om de algemene principes opgenomen in dit KB te duiden en aan te geven hoe ze in de praktijk kunnen worden omgezet, werd er een praktijkrichtlijn opgesteld. Deze praktijkrichtlijn is gebaseerd op wetenschappelijk inzicht, praktijkervaring en consensus en kan mee evolueren met de stand van de wetenschap. Ze kan worden geraadpleegd in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk > Arbeidsplaatsen > Basiseisen, onder subtitel “Luchtverversing”:

 Praktijkrichtlijn “Binnenluchtkwaliteit in werklokalen” (PDF, 1.15 MB).