Optrekking van het geboorteverlof vanaf 1 januari 2021

Gepubliceerd op
in
Theme

De programmawet van 20 december 2020 (art. 63-64) voorziet voor de werknemers die door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met hun werkgever in de geleidelijke optrekking van de 10 dagen geboorteverlof naar 20 dagen in 2023.

Deze optrekking zal in twee fases gebeuren. Vanaf 1 januari 2021 wordt het geboorteverlof opgetrokken tot 15 dagen voor de geboortes die vanaf die datum plaatsvinden. Vanaf 1 januari 2023 worden er nog eens 5 bijkomende dagen toegekend. Het geboorteverlof zal dan 20 dagen bedragen voor de geboortes die vanaf 1 januari 2023 plaatsvinden.

Dit betekent dus dat de werknemer recht heeft op:

  • 10 dagen geboorteverlof als zijn kind wordt geboren vóór 1 januari 2021;
  • 15 dagen geboorteverlof als zijn kind wordt geboren vanaf 1 januari 2021 en vóór 1 januari 2023;
  • 20 dagen geboorteverlof als zijn kind wordt geboren vanaf 1 januari 2023.

De werknemer zal gedurende de eerste drie dagen geboorteverlof recht hebben op loon ten laste van zijn werkgever. Voor de volgende (7, 12 of 17) dagen geboorteverlof zal hij een uitkering ten laste van het RIZIV ontvangen (via het ziekenfonds).

De overige voorwaarden van het geboorteverlof zijn niet gewijzigd. Zo zijn de bijkomende dagen geboorteverlof eveneens vrij door de werknemer te kiezen binnen de vier maanden vanaf de dag van de bevalling.

Meer informatie over het geboorteverlof kan worden geraadpleegd in het thema > Feestdagen en verloven > Geboorteverlof.

Bron

Programmawet van 20 december 2020, BS 30 december 2020.