Opleidingsplannen: één sectorale cao afgesloten

Gepubliceerd op

In het kader van de nieuwe verplichting, gecreëerd door de “Arbeidsdeal”, om als werkgevers, die twintig of meer werknemers tewerkstellen, een opleidingsplan te moeten opstellen kunnen we meedelen dat op 21 november 2022 één specifieke sectorale cao door de paritaire comités werd neergelegd die criteria bepaalt waaraan zulk plan moet voldoen.

Het gaat over een cao die door het Paritair Comité voor het bouwbedrijf op 17 november 2022 werd gesloten en onder het nummer 176761 geregistreerd.

De geregistreerde collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen opgezocht worden onder volgende link: CAO Zoeken.

U kunt de nieuwe neergelegde cao’s onder de volgende link terugvinden: Nieuwe en recent verbeterde cao's.

Opgelet: in een aantal sectoren bestaan wel reeds vroegere cao’s die aangeven hoe de onderneming een opleidingsplan moet of kan opmaken in het kader van de werkzaamheden van het opleidingsfonds van de sector of in het kader van een bredere opleidingsstrategie die de sector zelf al heeft uitgezet, los van deze nieuwe bepalingen van de “Arbeidsdeal”.