Officiële voorstelling van het thuiswerkalarm

Gepubliceerd op

Uit de eerste test met het thuiswerkalarm bleek dat de files drastisch verminderden. Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters stelt nu de officiële procedure voor het thuiswerkalarm voor.
Kris Peeters: “Wat de tests hebben aangetoond, is dat een thuiswerkalarm wérkt. Thuiswerk bij winterse omstandigheden is een oplossing die veel economisch én menselijk leed kan voorkomen. Wat de test met het thuiswerkalarm ook aantoont, is dat het effectief mogelijk is om één van de grootste uitdagingen in ons dichtbevolkte land op te lossen. De wurgende fileproblematiek is geen vaststaand feit dat we moeten aanvaarden.”
Het thuiswerkalarm heeft zijn wettelijke basis in de wet Werkbaar Wendbaar Werk van maart 2017. Die wet maakt het mogelijk dat bedrijven afspraken maken met hun personeel over occasioneel telewerk.
Concreet is het de bedoeling dat wanneer het KMI code oranje of rood bij winterse omstandigheden uitvaardigt, dit het thuiswerkalarm in gang zet. De procedure rond thuiswerkalarm, indien voorzien binnen de onderneming, kan dan ook automatisch opgestart worden. Dit kan gebeuren voor het gehele Belgische grondgebied of voor één of enkele provincies of regio’s. Via de sociale media- en communicatiekanalen van de overheid zal de boodschap verspreid worden dat het thuiswerkalarm van kracht is. Het KMI verspreidt zelf ook de informatie over de weersomstandigheden via eigen kanalen zoals haar website en de KMI-app.
In een volgende fase wil minister Peeters ook graag het gesprek aangaan met VRT, VTM, RTBF en RTL-TVI om na te gaan op welke manier zij het thuiswerkalarm in hun weerberichten kunnen ondersteunen.
 

Afspraken tussen werkgevers en werknemers

Cruciaal voor het slagen van het thuiswerkalarm is dat werkgevers en werknemers op voorhand goede afspraken maken. Minister Peeters roept bedrijven daarom op om werk te maken van een specifieke procedure voor occasioneel telewerk en daarin de mogelijkheid op te nemen om occasioneel telewerk toe te staan wanneer het KMI code oranje of rood afkondigt bij winterse omstandigheden. Werkgevers kunnen daarvoor via sociaal overleg het arbeidsreglement aanpassen of een cao sluiten.
Kris Peeters: “Bij het uitwerken van de procedure binnen een bedrijf, zal moeten bekeken worden welke functies kunnen telewerken, en welke niet. Maar ook voor wie niet van op afstand kan werken, is het thuiswerkalarm een goede zaak. Omdat er minder file is, raken zij vlotter op hun bestemming.”
Bedrijven vinden alle informatie over het thuiswerkalarm onder het thema Arbeidsovereenkomsten > Thuiswerkalarm 

 

De proef op de som van het thuiswerkalarm

Maandag 11 december 2017 sneeuwde het in ons land tijdens de ochtend- en avondspits. De gevolgen daarvan hebben velen aan den lijve ondervonden. 1.300 kilometer file was het resultaat. Duizenden mensen zaten die dag langer in de wagen dan aan hun bureau. De oproep om dergelijk verkeersinfarct in de toekomst te voorkomen, was algemeen. David Dehenauw - Hoofd van de weerkamer van het KMI – stelde toen – terecht – dat een thuiswerkalarm veel zou kunnen oplossen.

Op donderdag 8 februari 2018 kondigde het KMI in de late namiddag aan dat de volgende dag code oranje zou gelden. Er is toen beslist om – bij wijze van test – de werkgevers en werknemers op te roepen voorzorgsmaatregelen te treffen en aan thuis- of telewerk te doen. Die oproep werd massaal opgevolgd. De volgende dag waren de weersomstandigheden ’s ochtends vrij goed. Tijdens de avondspits daarentegen waren er sneeuwbuien en waren de omstandigheden veel minder goed. Dankzij het thuis- en telewerk was de impact op de baan minimaal. Er stond 20 kilometer file op onze wegen.

Op donderdag 1 maart vaardigde het KMI ’s avonds code geel uit. Op vrijdag 2 maart 2018 werd dit gewijzigd naar code oranje omdat de weersmodellen een wijziging in de situatie aangaven. Aangezien er nog geen formele procedure was voor het thuiswerkalarm en het belangrijk is dat de bedrijven hier op voorbereid zijn, was het te laat om opnieuw het thuiswerkalarm uit te vaardigen. Die dag waren de weersomstandigheden ’s ochtends vrij goed. Tijdens de avondspits daarentegen was er ijzel, waren er sneeuwbuien en waren de omstandigheden veel minder goed. De impact op de baan was bijzonder groot. 

Bron: persbericht van het Kabinet van de Minister van Werk