Nieuwe verslag over de arbeidsmobiliteit in België

Gepubliceerd op

De Directie van de studies en de statistiek van de FOD Werkgelegenheid heeft een nota over de arbeidsmobiliteit in België opgesteld.

In deze nota wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de belangrijkste statistische indicatoren van arbeidsmobiliteit (tussen regio’s, tussen sectoren, en tussen verschillende banen; niet enkel vanuit het oogpunt van werknemers, maar ook van werkzoekenden en van wie nieuw intreedt op de arbeidsmarkt) tijdens de voorbije jaren. De mogelijke belemmeringen voor de verschillende soorten arbeidsmobiliteit worden ook besproken.

De nota is beschikbaar in de module Publicaties.