Nieuwe rubriek over de brexit

Gepubliceerd op
in

Sinds 1 februari 2020 maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese Unie. Het terugtrekkingsakkoord gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie stelt een overgangsperiode in die minstens loopt tot 31 december 2020 waarin de Europese wetgeving van toepassing blijft op het Verenigd Koninkrijk.  Het terugtrekkingsakkoord bevat ook belangrijke bepalingen op vlak van de rechten van de burgers na afloop van de overgangsperiode.

In deze nieuwe rubriek willen we de werknemers en de werkgevers informeren over de gevolgen van de brexit die verband houden met het arbeidsrecht.